Umeälven

Är samverkan nyckeln till att implementera vattendirektivet?

(Blogg från slutseminarium projekt Umeälven, 21-22/5). Ramdirektivet för vatten är utgångspunkten för svensk vattenförvaltning och i Sverige infördes vattendirektivet (2000/60/EG) år 2004. Vattenförvaltningen syftar till att vi ska förbättra våra vatten och skapa en långsiktigt hållbar förvaltning av sjöar, vattendrag, […]

Läs mer

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt