läkemedelsrester

FN-praktik med variation

Jag åkte till Geneve, Schweiz i oktober för att praktisera på UNEP, FN:s miljöorgan, på deras kemikalieenhet på Minamatakonventionens interimsekretariat. Förhoppningen var att skapa mig en insikt i hur FN fungerar som organ, skapa nya kontakter, fördjupa mig inom internationella […]

Läs mer

Vatten och läkemedel – lösningar för ett växande miljöproblem

Vilken start på Almedalsveckan! Fler än 70 deltagare lyssnade och bidrog till vår diskussion om vatten och läkemedel på Visby Strand. Presentationer från både Läkemedelsindustrin, forskare och apoteksbolag visade hur brett problemet är och hur mycket redan har gjorts. Dock […]

Läs mer

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt