bioenergi

Hur mycket bioenergi ryms i det hållbara samhället?

Teorin om indirekt förändrad markanvändning, ILUC (Indirect Land Use Change) säger enkelt uttryckt att om det odlas bioenergigrödor så tas annan mark i anspråk för att odla mat och då avverkas tidigare orörda marker som exempelvis regnskog. Gustaf Olsson, Professor […]

Läs mer

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt