Lokal kunskap och lokalt deltagande

Mötesrapport från klustergruppsmöte Vatten i Landskapet den 10 april, 2018, som ägde rum på SIWI.

Publicerat

2018-04-13

Författare

Anna Tengberg

Organisation

SIWI Swedish Water House

Typ

Rapport

Kategori

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt