Organizational chart on a black board

Swedish Water House arbetar sedan 2003 på uppdrag av Utrikesdepartementet och Miljödepartementet med det övergripande målet att bidra till internationell policyutveckling och samarbete i vatten- och utvecklingsfrågor.

Swedish Water House verkar för:

  • Att bidra till ökad samverkan mellan svenska aktörer som arbetar med vattenfrågor och utvecklingssamarbete
  • Att stärka kommunikation och samverkan mellan nyckelpersoner inom forskning och policyarbete i olika sektorer i det svenska samhället
  • Att öka svenska aktörers aktiva närvaro i och bidrag till internationella vattenprocesser

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt