Sweden Textile Water Initiative (STWI)

STWI bild

2010 startade Swedish Water House tillsammans med 35 ledande svenska textil- och läderföretag Sweden Textile Water Initiative (STWI). Tanken var att skapa en pålitlig plattform där kunskapsutbyte skulle leda till större förståelse för de utmaningar industrin möter i vattenfrågor och att finna de verktyg som behövdes för att lösa dem.

Initiativets inledande tvååriga fas fick ekonomiskt stöd från Sida genom Swedish Water House. Genom långa överläggningar mellan medlemsföretagen och SIWI, och externa konsultationer av andra svenska experter på vattenfrågor inom industrin, utmynnade den första fasen i gemensamma riktlinjer för hållbart vattenanvändande och hantering av avloppsvatten i produktionskedjorna.

Nätverkets medlemmar har med stöd av Sida och med SIWI som partner i genomförandet, år 2015 startat implementationen av riktlinjerna. Projektet genomförs i de länder där de svenska företagen har sin största produktion, vilka också sammanfaller med de globala produktionsmönstren för textilproduktion. Länderna som valts ut för genomförandet är Kina, Indien, Bangladesh, Turkiet och Etiopien.

Läs mer om STWI på www.stwi.se

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt