Vatten är närvarande i hela värdekedjan

Dollar and Euro are standing on the wavy sea side

Vatten finns längs hela värdekedjan för många bolag och utgör därmed en finansiellt materiell aspekt för de flesta investerare. Detta får alltmer utrymme i media likväl som i studier och vattenrisker har bl.a. belysts i Global Risks Report från World Economic Forum, som årligen listar de risker som anses utgöra aktuella hot mot den globala välfärden. Sedan 2011 har vattenrelaterade kriser rankats inom topp tre av de risker som med avseende på dess potentiella effekter är mest oroande globalt.

Samtidigt har ett behov identifierats hos finansbranschens aktörer av fördjupad kunskap och förfinade arbetsmetoder för att kunna ta hänsyn till finansiellt materiella vattenaspekter. Swedish Water House (SWH) har därför under våren 2017 initierat en ny klustergrupp med fokus på Vatten som finansiell risk tillsammans med Swesif och CDP. Swesif är ett oberoende forum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. CDP är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att investerare, företag, städer, kommuner och regioner bättre ska kunna rapportera sin miljöpåverkan. Genom denna gemensamma plattform så kommer vi under året att föra samman investerare i Sverige för att diskutera vattenrelaterade risker i nyckelsektorer samt strategier för mer hållbara investeringar där vattendimensioner beaktas.

En serie seminarier och workshops på temat vatten ur ett finansiellt perspektiv kommer under året att hållas riktade till Swesifs medlemmar.

För mer information kontakta gärna Sarah Breslin eller Therese Rudebeck PhD.

Relaterade evenemang

Genomförda evenemang

  • Kommande
  • Externa
  • Genomförda

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt