Vatten och tro

Klustergrupp om vatten och tro

Tillgången till rent vatten är grundläggande för all mänsklig utveckling och välmående. I arbetet med att uppnå detta krävs samarbete och nya partnerskap. Religion utgör en central roll i många människors liv, både för dagliga rutiner samt för värderingar i stort. Många trossamfund arbetar med att stötta människor i humanitära kriser och nöd, både i Sverige och internationellt.  Syftet med denna klustergrupp är att ge en stärkt insikt och förståelse för kopplingen mellan vattenfrågor och trossamfundens arbete. Klustergruppen är interreligös och drivs i samarbete med Svenska Kyrkan.

Är du intresserad av att delta i dialogen kring vatten och tro? Kontakta gärna Kristina Johansson.

Lär dig mer om sambandet mellan vatten och tro i videon nedan:

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt