Skogens betydelse för vatten – i Sverige och världen

Vatten och Skog_Photo cred Istvan Benedek

Skogar, hur de förvaltas och brukas, är centralt i vattnets kretslopp, för klimatet och för människors och många andra arters överlevnad. Intakta skogar magasinerar stora mängder vatten, dämpar avrinning och vattenflöden, minskar erosion och bidrar inte minst till rent vatten vilket är grundläggande för god hälsa.

Klustergruppen Skog och Vatten samlar svenska aktörer som arbetar med skog och skogsprodukter för att uppmärksamma skogens och hållbar skogsförvaltnings betydelse för vattnets kretslopp och tillgången till rent vatten, globalt och lokalt, samt globala utmaningar kopplat till skog och vatten. Swedish Water House har tagit initiativet, och en kärngrupp bestående av Anders Malmer från SLU Global, Olof Johansson – Sveaskog, Klas Bengtsson – SSC Forestry, Ola Svending – StoraEnso, Thorsten Celander och Linnea Jägrud – Skogsstyrelsen.

Hundratalet personer från 40-talet organisationer har deltagit i klustergruppens seminarier och workshops. Vi har analyserat och identifierat nyckelfaktorer för framgångsrik förvaltning av skog som integrerar vatten och hydrologi och som kan tillämpas/inspirera landskapsförvaltningen i syd. Resultat och slutsatser har sammanfattats i en rapport och en policy brief som nu sprids till nationella och internationella fora.

Rapporter och slutsatser

Ladda ned vår rapport | Ladda ner vår policy brief

Sverige har omfattande vatten- och skoglig kompetens och erfarenhet i hållbart brukande och återskapande av skogliga landskap. Genom att stimulera och stödja ett större internationellt engagemang hos Sveriges vatten- och skogsnäring kan Sverige göra ett signifikant bidrag till att uppfylla FNs nya hållbarhetsmål. Att bygga resilienta landskap är viktigt för hållbar utveckling, och svensk kunskap skulle kunna katalysera positiv förändring inom skogslandskap på global nivå.

Inbjudan till seminarierna och andra aktiviteter kommer att finnas på den här sidan. Är du intresserad av att delta i dialogen kring skogens betydelse för vatten? Kontakta Lotta Samuelson eller Nicolai Schaaf.

 

Medlemmar

2015 Swedish Water House Forestry Cluster Group Logos

Skogsstyrelsen | Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) | SSC Forestry | Stora EnsoFocali | Sveaskog

 

Relaterade resurser

(Extern Länk) Trees, Forest and Water: Cool Insights for a Hot World
(Extern Länk) International Day of Forests 2016: What’s the state of the world’s forest? A conversation series with the Directos General of CIFOR and ICRAF
(Extern Länk) Finding Water Amid the Trees
(Extern Länk) FAO – Forest and Water Programme
(Extern Länk) SLU Global – Rätt antal träd avgör vattentillgången

Relaterade evenemang

Genomförda evenemang

  • Kommande
  • Externa
  • Genomförda

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt