Swedish Water House i Almedalen

Hållbarhet handlar alltid om vatten

Vatten är del av många av våra största hållbarhetsutmaningar, både i Sverige och globalt. Det är en avgörande faktor i klimatfrågan och löper som en röd tråd igenom i stort sett alla FN:s hållbarhetsmål. Ändå lyfts inte vattenperspektivet konsekvent i diskussioner kring hållbar utveckling. Swedish Water House deltar i Almedalen för att säkerställa att vattenrelaterade frågor hamnar högt upp på hållbarhetsagendan.

Under Almedalsveckan kommer vi lyfta ett flertal frågor:


Vattenbrist och klimat

Vatten är en av våra viktigaste naturtillgångar och livsmedel men det senaste året har vi i Sverige blivit brutalt medvetna om att vi inte kan ta det för givet. Tillgången till rent vatten är angeläget för alla i vårt samhälle. Grundvattennivåerna sjunker på flera håll i landet. Hur kan Sverige anpassa sig till det förändrade klimatet? Läs mer här »

Läkemedel och föroreningar

Läkemedelsrester som släpps ut i vattnet är ett globalt problem för miljön och mänsklig hälsa. I många fall sker utsläpp redan under tillverkningen av läkemedel. I dagsläget finns det få styrmedel för att säkerställa att läkemedel framställs hållbart. Hur kan vi ändra på det och vilken roll kan Sverige spela? Läs mer här »Hållbar konsumtion och produktion

Att vara ansvarstagande konsument är en utmaning. Hur ska jag äta, resa, klä mig? Vilka läkemedel kan jag använda utan att förorena våra vatten med hormoner och antibiotika? I många fall är det just vatten som länkar ihop utmaningarna för klimat, hälsa och mänskliga rättigheter längs värdekedjan. Här finns också möjligheter: Om vi löser vattenproblemen, kan vi lösa flera problem samtidigt! Läs mer här »

Tillgång till vatten och beslut som fattas om vattenresurser

I Sverige är vi vana vid att vattnet kommer från kranen och att det kostar nästintill ingenting. Men för olika grupper runtom i världen är tillgång till rent vatten inte en självklarhet. Det beror ofta på att människor inte får vara delaktiga i beslut som fattas om vattenresurser. Varför ser förutsättningarna så olika ut? Och vad kan en göra åt det? Läs mer här »Vattnets olika värden

Vatten är mer än det vi dricker. Det är en värdefull naturresurs i produktion och investeringar, en förutsättning för god hälsa och hygien och har även en spirituell betydelse för många. Företag, urfolk och lokalsamhällen runtom i världen har ofta olika behov och värderingar. Vad gör man när intressen krockar? Vem bestämmer vad vattnet är värt och vems intressen styr hur det används? Läs mer här »


 

Relaterade evenemang

Genomförda evenemang

  • Kommande
  • Externa
  • Genomförda

Relaterade inlägg

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt