MR- dagarna: Antibiotikaresistens och den mänskliga rättigheten till hälsa

15 NOVEMBER, kl. 10:30 – 12:00 • Linköping Konsert och Kongress

Ska du på Mänskliga Rättighetersdagarna? Kom förbi vårt seminarium i Operetten på fredagsmorgonen!
Där kommer vi hålla i panelsamtalet ”Vatten, sanitet, hälsa: antibiotikaresistens och rättigheter”.

Panelsamtalet kommer att diskutera hur förorening från antibiotikaproduktion påverkar den globala hälsan i och med ökade risker för antibiotikaresistens.
Att kunna bota infektioner, tillgång till rent vatten och sanitet är centrala delar i ökad folkhälsa globalt. Därför behövs insatser i hela läkemedelscykeln, från produktion till konsumption.
Hur kan förbättrad läkemedelsproduktion vara en del i kampen för allas rätt till hälsa?

Seminariet kommer att hållas på engelska.

AGENDA

10:30 Welcome: Andrea Caputo, SIWI Swedish Water House.

10:45 Anna Åkerblom, Swedwatch

11:00 Isabel Frost, Center for Disease Dynamics, Economics and Policy: Water and AMR in India – what is the human rights perspective? 

11:10 Åsa Bergström, Recipharm: Supply chains and “antibiotics Stewardship” How does an antibiotics manufacturer address water, AMR and Human Rights? 

11:20 Lena Göransson Modigh, Västra Götalandsregionen: Public procurement as a tool for sustainability: Relation between social and environmental impacts.  

11:30 Panel discussion: Water and Antimicrobial resistance, a shared responsibility between manufacturing practice, access, usage and reducing dependencies on antibiotics

12:00 Closing remarks

 

Read more about the seminar here.

 

 

Datum

2019-11-15

Tid

10:30-12:00

Plats

Linköping Konsert och Kongress

Adress

Konsistoriegatan 7, 582 22 Linköping

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt