Post 2015 – Länkarna mellan utveckling, klimat och vatten

Blir 2015 året då världen sätter nya ambitiösa och genomförbara mål för global hållbar utveckling och klimatet?

23 oktober kommer seriens andra seminarium att ta avstamp i de två viktiga mötena i september och vi kommer att få rapporter från mötena ur ett utvecklings- klimat- och ett vatten-perspektiv. I en efterföljande paneldebatt kommer vi att diskutera hur Sverige kan och kommer att realisera de nya klimat- och hållbarhetsmålen i Sverige och svensk politik.

Foton från seminariet finns på vår Mediahub.

8.00 Kaffe och smörgås

8.30 Välkommen, Swedish Water House.

8.35 Kajsa B Olofsgård, Sveriges post 2015 ambassadör. En kort rapport och reflektioner från FNs Generalförsamlings möte och förslagen till nya hållbarhetsmål från Open Working Group.

9.00 Lena Ek, F.d. Miljöminister.

9.25 Karin Lexén, Director World Water Week, International Processes and Prizes, SIWI. Iakttagelser från FNs Climate Summit och FNs Generalförsamlings möten genom en vattenlins.

9.50 Paneldebatt med företrädare för Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, Dag Hammarsköldstiftelsen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (TBC)

10.30 Slut

Datum

2014-10-23

Tid

8.30-10.30
Kaffe och smörgås från 08:00

Plats

So Stockholm

Adress

Jussi Björlings Alle 5
Kungsträdgården
Stockholm

Kontakt

lotta.samuelson@siwi.org

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt