Landskapsrestaurering – lösningen till att säkra vattenresurser?

SIWI SWH bjuder in till seminarium som belyser möjligheterna med att restaurera landskap för klimat, biodiversitet, hållbar ekonomisk utveckling!

Säker tillgång till rent vatten i lagom mängd blir en allt större utmaning, globalt och även i Sverige. Landskapsrestaurering kan öka vattensäkerheten samtidigt som det ger många andra fördelar för människor och miljö. Välkommen till vårt seminarium där vi kommer belysa möjligheter med att restaurera landskap för vatten, klimat och biodiversitet, samt hållbar ekonomisk utveckling för lokalsamhällen, företag och nationalekonomi.
Förändrat klimat, längre perioder av torka och intensivare nederbörd sätter press på vattenrelaterade ekosystemtjänster som är förutsättningen för säker och långsiktig matproduktion och produktion av många andra råvaror. De är också viktiga för minskade koldioxidutsläpp och anpassning till klimatförändringarna. 2021 inleds ”The UN Decade on Ecosystem Restoration” som bland annat kommer att lyfta vikten av restaurering av ekosystem för att nå de globala hållbarhetsmålen. I detta arbete kan svenska aktörer vara med och bidra!

Vi bjuder därför in till ett heldagsseminarium där vi belyser vikten av, och möjligheterna med restaurering och förvaltning av produktiva landskap! Landskap med långsiktigt produktiva och lönsamma jordbruk, skogsbruk, industrier och samhällen är beroende av hydrologi och vattenflöden. Hur kan vi bli bättre på att integrera vatten i policys och förvaltningsstrategier? Vem är ansvarig? Vem vet vilka åtgärder och brukningsmetoder som gynnar vattenflöden och hållbar produktion? Vilka nationella och internationella styrmedel reglerar detta? Viken kunskap har vi i Sverige som kan vara värdefullt att dela med sig av till andra delar av världen? Vilken kunskap från andra delar av världen kan vi lära oss av i det nya svenska landskapet?

Begränsat antal platser.


MEDVERKANDE

Lars Laestadius, Sveriges Lantbruksuniversitet
Izabella Koziell, International Water Management Institute
Aida Bargues Tobella, Focali, Sveriges Lantbruksuniversitet och World Agroforesry

Ytterligare talare från myndigheter, företag och organisationer tillkommer.

ARRANGÖRER

SIWI Swedish Water House
Agroforestry Network
Focali
SIANI
SLU
WWF


REGISTRERA DIG HÄR >>>


På bilden: Christopher Wekesa Khisa med sin fru Christine och son Gravan. Christopher tillhör en ungdomsgrupp utanför Kitale i Kenya, som fått utbildning genom Vi-skogen i hållbara jordbruksmetoder, agroforestry och olika bevattningssystem.
Foto: Malin von Strauss, Vi-skogen

Datum

2020-09-23

Tid

10:15 – 15:30

Organisatörer

SIWI Swedish Water House
Agroforestry Network
Focali
SIANI
SLU
WWF

Plats

SIWI Office

Adress

Linnégatan 87A, Stockholm

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt