Kemikaliepolitiken kommer inte lösas i reningsverket

Diskussionen om kemikalier i grund- och dricksvatten blossar upp. Vad är det som händer när det till och med behövs en kampanj som upplyser oss att dammet i våra lägenheter innehåller föroreningar som inte reningsverken kan hantera?

Den förra regeringen tog ett stort steg genom att formulera en proposition kring kemikaliepolitiken och ett etappmål inom miljömålet ”giftfri vardag”. Sverige stämde till och med EU-kommissionen för att de inte tar hand om hormonstörande ämnen.

I regeringsförklaringen efter valet nämnde Stefan Löfven kemikaliepolitiken som ett fokusområde även för den nya regeringen. Men räcker det? Vilka substanser från vilka källor, vilka åtgärder eller styrmedel borde politiken fokusera på så att inga föroreningar hamnar i dricksvatten eller miljön?

08:00 Frukost
08:30 Välkommen
Nicolai Schaaf, Swedish Water House
08:40 Kemikalier i vattnet – tekniska och politiska utmaningar
Anders Finnson, miljöexpert, Svenskt Vatten
09:00 Regeringens kemikaliepolitik: Vilka är de nästa och viktigaste stegen?
Charles Berkow, politiskt sakkunnig, Miljö- och energidepartementet
09:15 Hur möter Sverige sitt ansvar? Svenska aktörernas roll inom nationella och internationella kemikaliepolitiken
Ulrika Dahl, avdelningschef för miljögifter, Naturskyddsföreningen
09:30  Diskussion: Ansvar och möjligheter – rollfördelning mellan politiken och andra aktörer
10:00 Seminariet avslutas

Datum

2015-06-09

Tid

08:30 – 10:00
Frukost från 08:00

Organisatörer

50 platser totalt.
Meddela vänligen om du
får förhinder.

Plats

So Stockholm

Adress

Jussi Björlings Allé 5
Kungsträdgården

Kontakt

anna-kari.swaretz@siwi.org

Twitter

Hashtag: #vattenläkemedel

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt