Investeringsforum med fokus på vatten, del 3: Praktiska exempel på engagemang & samverkan kring vattenrisker

Företag möter materiella vattenrisker i ett antal sektorer. Frågan är hur investerare på bästa sätt kan engagera och samverka med företag kring vatten så snart detta identifierats som en relevant risk? Detta seminarium kommer att belysa denna fråga genom att presentera exempel från ett antal aktörer, som på olika sätt, engagerar företag kring hur de kan adressera sina vattenrisker.

Tentativt program för hösten 2017

 • Textilsektorns arbete för att minska vattenrisker
 • Vattendata för finansiell analys, vad är tillgängligt och hur används denna?
 • Fortsättning följer under 2018? Vi diskuterar tillsammans vilket innehåll och vilken form detta forum kan ta under kommande år som avrundning på 2017

Detta seminarium är öppet för Swesif medlemmar och vänder sig till kapitalägare- och förvaltare.

Datum: 15 juni 2017, kl. 13.00-14.30 med kaffe och registrering från kl. 12.45. N.B. att seminariet kommer starta kl. 13, så kom gärna i god tid.

Plats: East Capitals konferensrum, Kungsgatan 30, våning 14, Stockholm (Notera dock att detta inte är i samma byggnad som East Capital’s huvudkontor)

Registrering: Seminariet är öppet enbart för Swesifs medlemmar. Anmäl ditt intresse att delta senast 9 juni via Swesifs hemsida.

 • Kontexten: Företags vattenriskdata, samverkans roll i vattenriskhantering och nya modeller för engagemang.
  Emma Henningsson, Senior Account Manager, CDP och Josephine Gustafsson, Programme Manager, SIWI
 • AP7’s arbetsmetoder kring vattenrisk som en del av aktivt ägandeskap: Hur kan AP7 bidra till det sjätte hållbarhetsmålet med fokus på vatten?
  Charlotta Sydstrand, Sustainability strateg och ESG manager, AP7
 • Fokuserat engagemang och samverkan kring vatten: Hur man bäst prioriterar, får information kring och väljer ut företag att samverka med samt hur samverkan med investerare kan byggas med fokus på det sjätte hållbarhetsmålet; erfarenheter från vattenrelaterade dialoger.
  Tytti Kaasinen, Senior Engagement Manager, GES
 • Säkerställande av tillgång till vatten: Hur säkerställer vi att tillgång till vatten som en mänsklig rättighet respekteras? Centrala frågor och vägledning kring hur man bäst engagerar företag kring vattenfrågor.
  Christian Lannerberth, Key Account Manager, WaterAid
 • Öppen diskussion kring vad som krävs för effektivt engagemang kring vattenriskhantering och erfarenhetsutbyte med fokus på samverkan.
  Modereras av Emma Sjöström, Forskare vid Misum & Grundare, Nuwa

Datum

2017-06-15

Tid

13:00-14:30
Kaffe och registrering från kl. 12.45

Organisatörer

SIWI Swedish Water House
Swesif
CDP

Plats

East Capitals konferensrum

Adress

Kungsgatan 30, våning 14
Stockholm
(Notera dock att detta inte är i samma byggnad som East Capital’s huvudkontor)

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt