Energi och vatten – en livsviktig förening

Seminarium på Världsvattendagen

Video: Kort reportage och sammanfattning av seminariet

Detta seminarium fokuserade på kopplingen mellan vatten och energi och gav exempel på innovativa lösningar på vatten- och energiutmaningar såväl inom Sverige som internationellt.

Frågor som diskuterades under dagen var:

  • Vad behövs för att ställa om till mer hållbart energisystem som även är hållbart ur vattensynpunkt?
  • Hur hanterar vi målkonflikter mellan vatten, energi, klimat?
  • Vilket ansvar har Sverige att hjälpa utvecklingsländer att skapa mer hållbara vatten- och energisystem?

08:30 Kaffe och registrering

09:00 Tillkännagivande av 2014 års Stockholm Water Prize
Jens Berggren, Director of Stockholm Water Prize, SIWI

09:20 Öppningsanförande
Tobias Persson, Chef för enheten Samhälle och Miljö, Energimyndigheten

09:30 Globala Energitrender
Marcus Wråke, Chef, Energisystemanalys, IVL Svenska Miljöinstitutet

09:50 Vatten, Energi och Utveckling
Joakim Harlin, Senior Water Resources Advisor, UNDP

10:10 Det svenska energisystemet – en global förebild
Kjell Jansson, VD, Svensk Energi

10:30   Kaffepaus

11:00 Energieffektiv vattenrening
Gustaf Olsson, Professor, Lunds Universitet

11:20 Enköpingsmodellen: näringsrikt vatten till energiskogsodling
Ulf Pilö, Biträdande Vatten- och Avfallschef, Enköpings Kommun

11:40 På väg mot en solekonomi
Göran Hult, Forskningschef, Fortum

12:00 Paneldiskussion

  • Ingemar Nilsson, Socialdemokraterna
  • Johan Hultberg, Moderaterna
  • Kjell Jansson, Svensk Energi
  • Gustaf Olsson, Lunds Universitet

13:00   Seminariet avslutas

Datum

2014-03-21

Tid

09:00-13:00

Organisatörer

Swedish Water House
IVL
Svensk Energi
UNDP
Global Water Partnership
Fortum
UNEP

Plats

Grand Hôtel

Adress

Rum Stockholm
Södra Blasieholmshamnen 8
Stockholm

Kontakt

karin.glaumann@siwi.org

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt