Almedalsseminarium: Räcker vattnet för att möta klimathotet?

I september möts IPCC i Stockholm för att diskutera forskningsslutsatserna till den femte utvärderingsrapporten. En fråga som diskuteras allt mer är energiproduktionens beroende av säker vattentillgång, och hur klimat- och vattenkrisen ska kunna lösas integrerat. Detta seminarium lyfter fram nya forskningsrön, diskuterar vattensmart omställning mot klimatvänlig energiproduktion, och hur vi ska undvika att åtgärder för utsläppsminskningar och klimatanpassning hamnar i konflikt.

Medverkande

  • Lisa Emilia Svensson, Sveriges Havs- och vattenambassadör
  • Phil Graham, forskare, SMHI
  • Matilda Ernkrans, (S)
  • Roger Tiefensee, (C)
  • Helena Leander, (MP)
  • Johan Hultberg (M)

Datum

2013-07-03

Tid

16.30-18.00

Plats

Högskolan på Gotland

Adress

Rum D20

Kontakt

karin.glaumann@siwi.org

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt