Almedalsseminarium: Farliga ämnen från hem till hav – vem bär ansvaret?

I våra hem finns tusentals ämnen som är farliga för människor och miljö . Vi vet mycket lite om hur de påverkar oss och våra ekosystem. En allt större andel utsläpp härstammar från diffusa källor vilket ställer höga krav på olika aktörer att vidta åtgärder, men vem ska betala? Vems ansvar är det att rena vattnet?

Medverkande

  • Johanna Sandahl, vice ordförande, Naturskyddsföreningen
  • Eva Sandberg, Rådgivare i internationella frågor, Kemikalieinspektionen
  • Anders Finnson, Miljöexpert, Svenskt Vatten
  • Tove Olsson, Miljöchef, Ragn-Sells
  • Hans Wallström, Miljö- och Arbetsmiljöchef, Skanska
  • Roger Tiefensee (C)
  • Tina Ehn, (MP)
  • Linda Wemmert (M)

Datum

2013-07-04

Tid

8.30-10.30

Plats

Högskolan på Gotland

Adress

Rum B51

Kontakt

karin.glaumann@siwi.org

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt