En doughnut som ekonomisk modell

Idag står vår planet och våra samhällen inför stora utmaningar, inte minst när det gäller användningen av naturresurser och social ojämlikhet. För att uppnå en hållbar utveckling finns det en kritisk och central aspekt: vår ekonomi.

Kate Raworth, nationalekonom och gästprofessor på Oxforduniversitets Environmental Change Institute, har utvecklat en ny ekonomisk modell i form av en donut. Syftet med modellen är att uppnå en grundläggande levnadsstandard för alla inom de planetära gränserna. Istället för att fortsätta använda ekonomiska teorier från början av 1900-talet med den egocentriske rationella mannen som utgångspunkt, måste vi se hela systemet som vi är en del av, och där naturen är förutsättningen för allt liv, även ekonomin.

Kate Raworth menar att vi drastiskt måste tänka om och fråga oss vad ekonomi egentligen är och vad vi ska använda den till. Istället för att producera nya saker, ha konstant tillväxt som mål och fortsätta tära på miljön, måste vi börja tänka i cirkulära system och se ekonomin som ett verktyg för att uppnå social rättvisa och välfärd. För vad spelar en växande ekonomi för roll när vi inte längre har tillräckligt med rent vatten att dricka?

Hör Kate Raworth berätta mer under hennes seminarium hos SIWI Swedish Water House och Stockholm School of Economics

Susanna Starck

Email: susanna.starck@siwi.org

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt