Är samverkan nyckeln till att implementera vattendirektivet?

(Blogg från slutseminarium projekt Umeälven, 21-22/5). Ramdirektivet för vatten är utgångspunkten för svensk vattenförvaltning och i Sverige infördes vattendirektivet (2000/60/EG) år 2004. Vattenförvaltningen syftar till att vi ska förbättra våra vatten och skapa en långsiktigt hållbar förvaltning av sjöar, vattendrag, […]

Läs mer

Hur mycket bioenergi ryms i det hållbara samhället?

Teorin om indirekt förändrad markanvändning, ILUC (Indirect Land Use Change) säger enkelt uttryckt att om det odlas bioenergigrödor så tas annan mark i anspråk för att odla mat och då avverkas tidigare orörda marker som exempelvis regnskog. Gustaf Olsson, Professor […]

Läs mer

Människan, planeten eller vinster – måste vi välja?

I traditionell resultaträkning visar the bottom line på vinst eller förlust – företagets direkta intäkter och kostnader. Genom att använda sig av en bredare definition av den nedersta raden och gå mot en ”full kostnadsredovisning” som utöver det ekonomiska också […]

Läs mer

Urbanisering – världens chans och utmaning

Under Swedish Water House frukostseminarium ”Urbanisering – risker och hållbara möjligheter” den 12 november diskuterades den ökande urbaniseringens risker men framförallt goda exempel på hur urbanisering kan göras mer hållbar. Jens Berggren från SIWI inledde seminariet med hur vatten har […]

Läs mer

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt