Att inte vara vatten värd

Med anledning av Världsvattendagen den 22 mars höll Swedish Water House ett webbinarium på temat ”Att värdesätta vatten”, där medverkande panelister uppmärksammade vattnets värde ur olika perspektiv. I det här blogginlägget sammanfattar Amanda Speks de intressanta diskussionerna.

Läs mer

Är Sveriges kommuner redo för klimatförändringarna?

Det föränderliga klimat som vi lever i nu innebär nya utmaningar för vår vattenförsörjning. Webinariet den 25 november, Hållbar vattenförsörjning i föränderliga tider, handlade om hur Sveriges kommuner är rustade för dessa utmaningar och vilka hinder och lösningar som finns.

Läs mer

Sökandet efter vatten-Greta

SIWI och SMHI organiserade ett försenat firande av världsvattendagen på det hydrologiska nyåret, den 30 september. Experter och representanter från olika sektorer deltog för att diskutera hur vatten hjälper oss att hantera klimatkrisen. Kopplingen mellan vatten och klimat är svår […]

Läs mer

Indigenous communities have libraries of wisdom but are left exposed

Recognizing the International Day of the World’s Indigenous Peoples, the UNDP-SIWI Water Governance Facility (WGF) convened a virtual conversation on the theme of “Indigenous Peoples, Water, and Climate Change” on 7th August, featuring two UN Special Rapporteurs and two Indigenous […]

Läs mer

Hästgödselns kretslopp

Under ett webbinarium för Åtgärdssamordnare i projektet LEVA på ämnet hästar och övergödning lyftes flertalet intressanta perspektiv. Seminariet hölls i digitalt format den 10e juni och anordnades av SIWI och Race For The Baltic, i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten (HaV).  Hästar är en viktig del av det svenska samhället, både socialt, kulturellt och ekonomiskt. Sveriges 355 500 hästar […]

Läs mer

Havens välbefinnande

På webbinariet som SIWI anordnade den 27 maj diskuterades ”källa-till-hav-ansatsen” utifrån både ett nationellt och ett internationellt perspektiv.   Helen Ågren, Sveriges havsambassadör, resonerade kring inriktningen på Sveriges breda internationella havsarbete och framtida behov inom området. Utgångspunkten för arbetet är de globala mål och […]

Läs mer

Ur ett vattenperspektiv

Som ett delmoment i Stockholm Universitets kandidatprogram i global utveckling tog SIWI emot 32 studenter på ett webinarium den 8 maj 2020. I kandidatprogrammet deltar studenterna i en seminarieserie vid namn “Global Agenda”, inom vilken de träffar representanter från olika […]

Läs mer

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt