3 frågor till Nicolai Schaaf om läkemedel och vatten

Vårt team som arbetar med att främja en säker produktion av läkemedel är aktivare än någonsin. För några veckor sen lyfte vi frågan i Almedalen och fick med oss politikerna i engagemanget. Nicolai Schaaf förklarar varför frågan är så aktuell just nu.

Du kom nyss tillbaka från Almedalen vad hände där?

Vi på Swedish Water House organiserade egna seminarier om ett flertal ämnen. Vi ägnade till exempel en halvdag och hållbar konsumtion och en del av det handlade om läkemedel.

Det här är verkligen en global fråga, inte minst för att antibiotika som produceras på ett håll i världen sedan konsumeras någon annanståns. Produktion och konsumtion bidrar också till spridningen av antibiotikaresistens som utgör en ofattbar utmaning som måste lösas på ett internationellt plan.

Vad händer härnäst?

SIWI’s REAP-projekt (Reducing Emissions from Antibiotics Production) är del i ett flertal olika initiativ och samtal. Min kollega Iris Panorel kommer delta i den internationella konferensen 2nd Saving Lives Sustainably: Global Forum i Dar es Salaam, Tanzania 18e-19e juli. Där deltar hon i samtal om vattenresurshantering och lyfter vårt arbete där vi har hållit dialoger med ett flertal olika aktörer.

Vi är övertygade att samtal med olika aktörer är en viktig steg i lösningen för att skapa hållbara leverantörskedjor och en hållbar upphandling av läkemedel, inte minst antibiotika.

Vad är det viktigaste just nu?

Det här är en spännande tid för att vi kan se att de här frågorna faktiskt har kommit upp på agendan hos många! Vi kan nu se en större förståelse för varför det här är viktigt och vad vi kan göra. Förenta Nationerna jobbar redan med upphandling som verktyg för att begränsa läkemedelsutsläpp och flera länder vill följa efter. Men för att det här ska få genomslag behöver företagen bli mer transparenta. Det som är mest sannolikt är att vi behöver regleringar, internationella standarder och företagsövergripande överenskommelsen. Det är en väldigt komplex process, men den håller på att komma igång.

 

Johannes Ernstberger

Programme Officer

Telefon: +46 8 121 360 96
Email: johannes.ernstberger@siwi.org

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt