Välkommen till Swedish Water House!

Swedish Water House verkar som en opartisk och obunden plattform för svenska aktörer intresserade av internationella vattenfrågor och skapar mötesplatser för dialog, samarbete och kunskapsutbyte. Vi anordnar seminarier och workshops fokuserat på aktuella vatten- och utvecklingsfrågor. Swedish Water House är en del av Stockholm International Water Institute (SIWI).

Evenemang

Landskapsrestaurering – lösningen till att säkra vattenresurser?

SIWI SWH bjuder in till seminarium som belyser möjligheterna med att restaurera landskap för klimat, biodiversitet, hållbar ekonomisk utveckling! Säker tillgång till rent vatten i lagom mängd blir en allt större utmaning, globalt och även i Sverige. Landskapsrestaurering kan öka […]

Evenemangsdatum 2020-09-23 Läs mer
WEBBINARIUM: Havens välbefinnande – ett arbete från källa till hav

PRESENTATIONER & INSPELNING från webbinariet Alla presentationer The need for source-to-sea action – Birgitta Liss Lymer Vad behövs för ett effektivt havsarbete, både i Sverige och internationellt? – Karina Barquet Att genomföra en hållbar havs- och vattenpolitik från källa till […]

Evenemangsdatum 2020-05-27 Läs mer
WEBINAR: Unpacking Water Governance – A Framework for Practitioners

WEBINAR PRESENTATIONS & RECORDING Full presentation – SIWI Water Governance Webinar Introduction to the Water Governance framework by Panchali Saikia Water Governance through the lens of UNICEF WASH Bottleneck Analysis Tool (WASH BAT) and City Water Resilience Approach by Ricard […]

Evenemangsdatum 2020-05-12 Läs mer

Nyheter & Blogg

How can water illuminate a transformative pathway toward jobs, decent work, and an inclusive economy?

This was the big question that guided the official UN High-Level Political Forum (HLPF) side event “Water as the Economic Driver” on 7 July, the opening day of the HLPF. Against the backdrop of a first-five-years review of the 2030 […]

Publicerad 2020-07-16 Läs mer
Hästgödselns kretslopp

Under ett webbinarium för Åtgärdssamordnare i projektet LEVA på ämnet hästar och övergödning lyftes flertalet intressanta perspektiv. Seminariet hölls i digitalt format den 10e juni och anordnades av SIWI och Race For The Baltic, i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten (HaV).  Hästar är en viktig del av det svenska samhället, både socialt, kulturellt och ekonomiskt. Sveriges 355 500 hästar […]

Publicerad 2020-06-11 Läs mer
Havens välbefinnande

På webbinariet som SIWI anordnade den 27 maj diskuterades ”källa-till-hav-ansatsen” utifrån både ett nationellt och ett internationellt perspektiv.   Helen Ågren, Sveriges havsambassadör, resonerade kring inriktningen på Sveriges breda internationella havsarbete och framtida behov inom området. Utgångspunkten för arbetet är de globala mål och […]

Publicerad 2020-06-08 Läs mer

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt