Välkommen till Swedish Water House!

Swedish Water House verkar som en opartisk och obunden plattform för svenska aktörer intresserade av internationella vattenfrågor och skapar mötesplatser för dialog, samarbete och kunskapsutbyte. Vi anordnar seminarier och workshops fokuserat på aktuella vatten- och utvecklingsfrågor. Swedish Water House är en del av Stockholm International Water Institute (SIWI).

Evenemang

Vatten och klimatkrisen

Vattenfrågan var länge underordnad i klimatdebatten men nu börjar något hända. Allt fler inser att klimatanpassning handlar mycket om vatten och att vatten också är en nyckel till minskade utsläpp. Den 30 september samlar SMHI och SIWI Swedish Water House […]

Evenemangsdatum 2020-09-30 Läs mer
Valuing Water – Launch of Interfaith Statement on Water and Faith

Faith and spirituality are foundational sources and drivers of behaviour; shaping and inspiring individual and community worldviews, priorities, daily rituals and community structures – including relationship to and value of water resources. The Cluster Group on Water and Faith serves […]

Evenemangsdatum 2020-09-24 Läs mer
Landskapsrestaurering – lösningen till att säkra vattenresurser?

PRESENTATIONER, INSPELNING & MATERIAL Lars Laestadius, SLU Department of Forest Ecology and Management and Director at Eco-Innovation Foundation Izabella Koziell, CGIAR Research Program on Water, Land and Ecosystems (WLE) Aida Bargues Tobella, SLU Department of Forest Ecology & Management and […]

Evenemangsdatum 2020-09-23 Läs mer

Nyheter & Blogg

Sökandet efter vatten-Greta

SIWI och SMHI organiserade ett försenat firande av världsvattendagen på det hydrologiska nyåret, den 30 september. Experter och representanter från olika sektorer deltog för att diskutera hur vatten hjälper oss att hantera klimatkrisen. Kopplingen mellan vatten och klimat är svår […]

Publicerad 2020-10-16 Läs mer
Seminarium visar vikten av landskapsrestaurering

Landskapsrestaurering blir allt viktigare för att rädda biologisk mångfald och möta klimathotet. Den 23 september ordnar SIWI Swedish Water House, tillsammans med flera partnerorganisationer, ett seminarium om hur det kan gå till, med en rad spännande exempel från hela världen. […]

Publicerad 2020-09-23 Läs mer
Trossamfund enas i nytt uttalande om vatten och klimat

Vattnet spelar en central roll i många livsåskådningar och allt fler trossamfund engagerar sig i klimatfrågan. För att öka tempot i det arbetet har ett antal organisationer enats om ett gemensamt ställningstagande som nu ska spridas över världen. Det presenteras […]

Publicerad 2020-09-22 Läs mer

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt