Naturbaserade åtgärder – delar av lösningen på klimatkrisen

Klimatmötet COP25 avslutades utan att världssamfundet lyckades enas om konkreta löften om finansiering för att hantera klimatkrisen. Men många lösningar finns redan och verkliga klimatåtgärder pågår bland människor på landsbygden och hos småskaliga lantbrukare. Nu behöver vi rikta in våra gemensamma internationella samarbeten på stöd och incitament för att implementera dessa naturliga lösningar i större skala, skriver 12 forskare inom agroforestry, trädjordbruk.

Läs hela artikeln här

Georgette

Email: Georgette.keane@siwi.org

Sign up for our newsletter

* indicates required