Vatten och katastrofriskreducering

Water and DRR

Denna klustergrupp genomfördes mellan 2011-2013 i syfte att höja diskussionsnivån, nätverkandet samt samordnade aktiviteter i Sverige om Vatten och Katastrofriskreducering. Läs Klustergruppens policyrekommendationer i denna rapport.

Sign up for our newsletter

* indicates required