Världsvattendagen 2017
Avloppsvatten – en resurs som spolas bort?

Mer än 80 % av allt avloppsvatten som släpps ut globalt varken renas eller återanvänds. Möjligheterna att utnyttja avloppsvatten som en resurs är enorma. En säker rening av avloppsvatten är både en prisvärd och hållbar källa till vatten, energi och näringsämnen. 

Titeln på årets Världsvattendag är ”Avloppsvatten – en resurs som spolas bort?”. Vi kommer beskriva problematiken men framförallt lyfta och belysa möjligheterna som vad nytänkande kring avloppshantering kan innebära på nationell nivå. Kan det hjälpa Sverige leverera på de Globala Målen och Agenda 2030?

Tillsammans med Bioteria, IVL, Ragn-Sells och Svenskt Vatten bjuder vi in till en spännande dag med intressanta presentationer och diskussioner. Panelen kommer fokusera på hur svensk miljöteknik och innovation möter upp mot de utmaningar och möjligheter som effektivare hantering av avloppsvatten medför och hur implementering kan göra avlopp till resurs.

Tillkännagivandet av Stockholm Water Prize kommer även ske under dagen!

Varmt välkommen!

Världsvattendagen 2017 presenteras i samarbete med:

Bioteria_logo_blue_CMYK[1]-page-001 (1)      IVL_Logo_CMYK.eps      RS_logo-farg_RGB      WEBB-liggande500pixlarbred_RGB

 

08:30 Registrering

09:00 Inledning
Lotta Samuelson, Programme manager, SIWI Swedish Water House

09:05 Inledningsanförande – Politiska prioriteringar
Karolina Skog, miljöminister

09:25 Världsvattenrapporten 2017 – Avloppsvatten: En underutnyttjad resurs
Marianne Kjellén, Senior Water Advisor, UNDP

09:40 Varför utnyttjar vi inte avloppet bättre som resurs?
Anders Finnson, Miljöexpert, Svenskt Vatten

10:00 Tillkännagivande av vinnaren av Stockholm Water Prize
Peter Forssman, Styrelseordförande, SIWI och Prof. Deliang Chen, Ordförande för Stockholm Water Prize nomineringskommitté

10:10 Kaffepaus

10:40 Hur blir hållbarheten hållbar? Utmaningarna i att få gröna sanitetssystem att verkligen vara hållbara
Linus Dagerskog, Research Fellow, Stockholm Environment Institute

11:00 Uppströmsåtgärder som förutsättning för vattenåteranvändning
Gustaf Stetler, Innovationschef, Bioteria

11:20 Avfallshantering och den cirkulära ekonomin
Pär Larshans, Hållbarhetschef, Ragn Sells

11:40 Resursen som glömdes – Hållbar återanvändning av vatten kan främja både miljö, ekonomi och hälsa
Christian Baresel, VA-kunnig,  IVL Svenska Miljöinstitutet

12:00 Paneldiskussion
Moderator:
Nicolai Schaaf, Programme officer, SIWI Swedish Water House
Kristina Yngwe, Miljöpolitisk talesperson, Centerpartiet
Anna Linusson, VD, Svenskt Vatten
Jens Holm, Riksdagsledamot, Vänsterpartiet
Mats Johansson, M.Sc. Systems Ecology, Ecoloop AB

12:50 Avslutande reflektioner
Lotta Samuelson, Programme manager, SIWI Swedish Water House
Nicolai Schaaf, Programme officer, SIWI Swedish Water House

Programmet finns även som pdf-fil här.

Date

2017-03-22

Time

09:00 - 13:00
Registering från kl. 08:30

Organisers

SIWI Swedish Water House
Bioteria
Ragn Sells
Svenskt Vatten
IVL

Venue

Grand Hôtel - Spegelsalen

Address

Södra Blasieholmshamnen 8
Stockholm

Contact

johan.karlsson@siwi.org

Twitter

@SweWaterHouse #Världsvattendagen #WorldWaterDay #agenda2030 #GlobalaMålen

Sign up for our newsletter

* indicates required