I vårt nyhets- och bloggflöde kan du läsa uppdateringar från Swedish Water House och våra samarbetspartners, men också stora vattenrelaterade nyheter från runtom i världen.

Arkiv för Nyheter & Blogg

Se inlägg på en

Swedish Water House i Almedalen 2015

Sommaren är här och Almedalsveckan står runt hörnet! Vi på Swedish Water House tycker att Almedalen är ett perfekt forum att diskutera aktuella vatten- och utvecklingsfrågor från olika perspektiv och med olika aktörer. Våra seminarier i år är: Vad gör […]

Läs mer

Utan vatten ingen hållbar utveckling!

Hur hänger vatten, klimat och utveckling ihop? Varför är vatten så centralt för att skapa hållbara samhällen och bekämpa fattigdom? Detta var centrala frågor som diskuterades när Swedish Water House sin vana trogen samlade politiker, näringsliv, forskare, ideella organisationer och […]

Läs mer

Sweden Textile Water Initiative växer till fler länder i Afrika och Asien

Sweden Textile Water Initiative, ett av Sveriges största samarbeten mellan offentlig och privat sektor, kommer efter ett lyckat pilotprojekt i Indien att expandera till fler länder i Asien och Afrika. I initiativet ingår 28 svenska textil- och läderföretag, som tillsammans […]

Läs mer

Hur mycket bioenergi ryms i det hållbara samhället?

Teorin om indirekt förändrad markanvändning, ILUC (Indirect Land Use Change) säger enkelt uttryckt att om det odlas bioenergigrödor så tas annan mark i anspråk för att odla mat och då avverkas tidigare orörda marker som exempelvis regnskog. Gustaf Olsson, Professor […]

Läs mer

Människan, planeten eller vinster – måste vi välja?

I traditionell resultaträkning visar the bottom line på vinst eller förlust – företagets direkta intäkter och kostnader. Genom att använda sig av en bredare definition av den nedersta raden och gå mot en ”full kostnadsredovisning” som utöver det ekonomiska också […]

Läs mer

Europeiska året för utvecklingssamarbete – dags att återuppliva PGU

Minns ni Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU)? Det politiska ramverk som slår fast att alla områden inom politiken ska bidra till en rättvis och hållbar utveckling. Arbetet med PGU har gått trögt de senaste åren men nu är det […]

Läs mer

Står stjärnorna rätt för hållbar utveckling?

Ödesåret 2015 är i full gång – året då världssamfundet ska komma överens om ett nytt klimatavtal, strategier för katastrofriskreducering, en ny agenda för hållbar utveckling och inte minst finansieringslösningar för denna. Mycket hänger på om vi kan bygga det […]

Läs mer

Mat- och dryckesföretag går samman för att möta globala vattenutmaningar

Med klimatförändringar, ökande industriell aktivitet och befolkningstryck står den globala matindustrin inför stora risker, både vad gäller tillgång till vatten och god vattenkvalitet. Därför startas nu ett nytt nätverk med svenska mat- och dryckesföretag som vill använda vatten på ett mer ansvarsfullt sätt, i leverantörsledet och i den egna produktionen. Nätverket leds av Swedish Water House vid Stockholm International Water Institute (SIWI).

Läs mer

Företagsledare erbjudna träning inom vatten och mänskliga rättigheter

För att sätta ljus på de komplexa länkarna mellan mänskliga rättigheter, vatten och Corporate Social Responsibility lanserar SIWI och CSR Sweden ett avancerat träningsprogram för företagsledare världen över.

Läs mer

WEF: Vatten utgör nu största risken i världen

Enligt de närmre 900 experter som deltog i World Economic Forums “Global Risk Perception Survey” skulle en framtida vattenkris ha mest förödande konsekvenser globalt.

Läs mer

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt